bereken prijs

Disclaimer

Solar Centraal doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op deze site wordt verstrekt fouten bevat. Voor eventuele onjuistheden op onze site is Solar Centraal niet aansprakelijk. Zie je foutieve informatie op onze site? Dan stellen wij het op prijs als je ons daarvan op de hoogte stelt.

Alle data die gebruikt worden in de berekeningen op deze site zijn indicatief en gebaseerd op gemiddelden. Jouw specifieke thuissituatie kan afwijken van dit gemiddelde.

Alles wat op de site van Solar Centraal staat mag enkel gebruikt worden voor niet- commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers van de site van Solar  Centraal mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solar Centraal niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. Solar Centraal behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site van Solar Centraal staat.